Udostępnij:

Herb DG

Ochotnicza Straż Pożarna Ząbkowice

Forma prawna OSP
Typ działalności Służby publiczne
Data rejestracji Wtorek, 14 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000112671
NIP 629-223-15-76
Regon 276303927
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Szosowa 13, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 721-75-16
WWW https://www.osp.com.pl/slaskie/Dabrowa-Gornicza/Dabrowa-Gornicza/OSP-Zabkowice
E-mail osp.zabkowice@vp.pl
Facebook www.facebook.com/OspZabkowice/
Władze

Bogusław Czechowski - Prezes

Dariusz Piątek - V-ce Prezes

Grzegorz Przybyła - Naczelnik

Robert Przybyła - Zastępca Naczelnika

Łukasz Socha - Skarbnik

Bartłomiej Czechowski - Sekretarz

Krzysztof Kulak - Gospodarz

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Przedsięwzięcia
  1. Termomodernizacja budynku OSP oraz zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe. Źródło finansowania - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
Granty/dotacje

Termomodernizacja budynku OSP oraz zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe. Źródło finansowania - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.