Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Poniedziałek, 31 grudnia, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000295690
NIP 6292387433
Regon 240839596
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Plac Wolności 1/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 509 233 327
WWW orkiestradg.pl
E-mail kontakt@orkiestradg.pl
Facebook www.facebook.com/Stowarzyszenie-Miejska-Orkiestra-D%C4%99ta-w-D%C4%85browie-G%C3%B3rniczej-681036698693003/
Władze

Zbigniew Cofór - Prezes

Ireneusz Duster - V-ce prezes

Jan Boruszewski - V-ce prezes

Marta Osińska - Sekretarz

Wojciech Wyszyński - Skarbnik

Cele statutowe
  1. Prowadzenie Miejskiej Orkiestry Dętej z zachowaniem wieloletniej tradycji kontynuowaniem osiągnięć Załogowej Orkiestry Dętej D.F.M.E. DAMEL
  2. Zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków dla doskonalenia umiejętności muzycznych
  3. Rozwój edukacji, działalności muzycznej poprzez organizacje koncertów i audycji szkolnych oraz artystycznych imprez okolicznościowych
  4. Planowanie i organizacja stałych imprez muzycznych na przestrzeni roku
  5. Organizacja plenerowych koncertów oraz współpraca w organizowanych na terenie miasta festiwali muzycznych
  6. Współdziałanie z instytucjami i ośrodkami kultury w mieście w celu stworzenia wspólnej i bogatej bazy kulturalnej miasta i regionu
  7. Współpraca z instytucjami administracji samorządowej i państwowej, a w szczególności z Dyrekcją Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
Przedsięwzięcia

W roku 2010 organizacja Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Górniczej.

Udział orkiestry w Festiwalu Złota Lira w Rybniku

Udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Studence - Czechy