Udostępnij:

Herb DG

Forum Terenów Zielonych

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Rozwój lokalny
Data rejestracji Wtorek, 30 października, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000291856
NIP 6292381991
Regon 240772923
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Idzikowskiego 115a, 42-522 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 322608486; 503067339
WWW ftzdg.pl
E-mail janczerw@poczta.onet.pl
Władze

Jan Czerw - Prezes,

Alojzy Lorek - Z-ca Prezesa

Teresa Jędras - Z-ca Prezesa

Elżbieta Szecówka - Sekretarz,

Agata Jurga - Skarbnik,

Wiktor Suchy - Członek Zarządu

Marek Jurga - Członek Zarządu

Cele statutowe
  1. Umocnienie rozwoju demokracji lokalnej.
  2. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz harmonijnego rozwoju.
  3. Propagowanie wszelkich form promocji terenów zielonych naszego miasta.
  4. Lansowanie inicjatyw społecznych.
  5. Działania zmierzające do zwiększenia inicjatyw gospodarczych.
  6. Inicjowanie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez inspirowanie działalności organów samorządu terytorialnego administracji publicznej.
  7. Ochrona lokalnych tradycji kulturalnych.
  8. Rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych i sportowych w środowisku.
  9. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, ochrona krajobrazu naturalnego, upowszechnianie edukacji ekologicznej.
  10. Wspomaganie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących wsparcia