Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków SOMA

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Piątek, 21 lipca, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000260845
NIP 629-234-29-85
Regon 240432481
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a/13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 764-03-79
Władze

Teresa Bober - Prezes

Grażyna Kądzioła - I Wiceprezes

Bożena Krawiec - II Wiceprezes

Halina Kogut - Skarbnik

Maria Kowalska - Sekretarz

Teresa Widera - Członek

Danuta Wrońska - Członek Zarządu

Zofia Leksowska - Członek Zarządu

Elżbieta Janus - Członek Zarządu

Cele statutowe

Głównym celem Stowarzyszenia jest: Działanie na rzecz osób chorych na reumatyzm.

Realizacja zadań statutowych poprzez:

  1. Świadczenie samopomocy członkom.
  2. Podejmowanie działań integracyjnych chorych na reumatyzm ze środowiskiem ludzi zdrowych, łącznie z aktywizacją zawodową.
  3. Szkolenie w zakresie zapobiegania chorobom reumatycznym.
  4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, wymiana doświadczeń.
Przedsięwzięcia

Stowarzyszenie SOMA - prawnie rozpoczęło swoją działalność od 21.07.2006 r. i od tego dnia prace rozdzielono między innymi na:

  1. Organizacyjno-biurowe, kompletując dokumentację.
  2. Informacyjno-agitującą.
  3. Dyżury, posiedzenia Zarządu, raz w miesiącu ogólne zebrania członków.

Źródłem finansowania w 2006 r. były wpływy ze składek członkowskich.