Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Środa, 17 października, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000054032
NIP 629-220-42-20
Regon 277490989
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Ofiar Katynia 34, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 508 176 892
Faks 32 264 62 41
WWW strzemieszyce.com.pl
Władze

Zbigniew Książek - Prezes

Ireneusz Michalski - V-ce Prezes

Jerzy Oleksiak- V-ce Prezes

Ewa Ziętek - Skarbnik

Krzysztof Stojek - Sekretarz

Cele statutowe
 1. Rozwijanie i propagowanie wszelkich form promocji dzielnicy Strzemieszyce.
 2. Działania zmierzające do zwiększenia inicjatyw gospodarczych dzielnicy.
 3. Upowszechnienie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Lansowanie inicjatyw społecznych.
 5. Działania wspierajace racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, a w szczególności zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko.
 6. Ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kultury.
 7. Organizowanie i prowadzenie działań promujących dzielnicę na terenie miasta i regionu.
 8. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Organizowanie i prowadzenie imprez, sympozjów, konferencji i szkoleń upowszechniających wiedzę nt. dzielnicy.
Przedsięwzięcia

18-19.06.2005 r.

 • Organizacja i prowadzenie Dni Strzemieszyc - festyn na stadionie Unii Strzemieszyce, koncert zespołu Mazowsze w Sanktuarium NSPJ w Strzemieszycach.
 • Ogromne zainteresowanie, duża frekwencja ludności, 1000 osób.
 • Źródło finansowania: Urząd Miasta, firmy działajace na terenie Strzemieszyc.


19.10.2006 r.

 • Organizacja szkolenia na temat: Pozyskiwanie funduszy unijnych na lata 2007-2013, przeprowadzonego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w Katowicach - 100 osób.
 • Źródło finansowania: własne.


18.06.2006 r.

 • Organizacja Dni Strzemieszyc, festyn na stadionie oraz koncert Edyty Geppert w Sanktuarium NSPJ w Strzemieszycach.
 • Duża frekwencja mieszkańców, 2000 osób.
 • Źródła finasowania: Urząd Miasta, darowizny.