Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Piątek, 4 lutego, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000377565
NIP 6292454365
Regon 241870898
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon 32 262-28-05
Faks 32 295-93-44
WWW www.absolwentwsb.pl
E-mail info@absolwentwsb.pl
Facebook www.facebook.com/absolwentwsb
Władze

Magdalena Kot Radojewska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Maciej Sadowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Magdalena Bracio - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Marcin Sędrowicz - Skarbnik Stowarzyszenia

Robert Płonka - Sekretarz Stowarzyszenia

Cele statutowe
 • utrzymywanie i rozwijanie komunikacji pomiędzy Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i jej absolwentami oraz studentami,
 • promocja stowarzyszenia oraz jego członków w środowiskach gospodarczych, nauki i administracji,
 • wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym, charytatywnym i rozrywkowym,
 • integracja środowiska absolwentów i studentów oraz kadry naukowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • organizowanie współpracy absolwentów dla umocnienia ich pozycji zawodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia,
 • propagowanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych,
 • reprezentowanie i obrona interesów swych członków
 • organizowanie konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, pokazów, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej rekreacji, jako ważnych czynników integracji środowiska akademickiego,
 • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych,
 • rozwój indywidualnych zainteresowań absolwentów i studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
 • współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
 • organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych i świadczenia pomocy koleżeńskiej wśród członków stowarzyszenia,
 • wspieranie celów badawczych i edukacyjnych wyższej szkoły biznesu w dąbrowie górniczej,
 • inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów,