Udostępnij:

Herb DG

Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Uczniowski Klub Sportowy
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Czwartek, 25 listopada, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja U - 20; UM Dąbrowa Górnicza
NIP 629-229-19-63
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261-20-10
WWW www.mukp.pl
Władze
 • Paweł Cichy – Prezes
 • Robert Skotniczny – Wiceprezes
 • Ewa Wróbel – Sekretarz
 • Tomasz Krawczyk – Skarbnik
 • Arkadiusz Sztyler – Członek
 • Waldemar Kozioł – Członek
 • Rafał Czuba - Członek
Cele statutowe
 1. Planowanie, organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe CSiR i szkół dąbrowskich oraz pomoc organizacyjną, materialną rodziców i sypatyków klubu.
 2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych a w szczególności piłki nożnej.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całej Polski oraz poza jej granicami.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie:
  • obozów,
  • półkolonii, kolonii,
  • wycieczek.
 7. Prowadzenie świetlic środowiskowych z programem profilaktyczno-wychowawczym.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
Przedsięwzięcia

W klubie jest 5 zespołów rozgrywkowych reprezentujących klub na szczeblu ŚLZPN i Podokręgu Sosnowiec – (OLJ 92-93, RLJ 94. Trzy zespoły trampkarskie roczniki 1995,1996,1997. W szkoleniu uczestniczy ponad 100 zawodników. Klub uczestniczy w ogólnopolskich turniejach oraz sam jest ich organizatorem.

Przez cały rok prowadzony jest nabór do poszczególnych drużyn piłkarskich.

 • Urząd Miejski
 • sponsorzy prywatni
 • rodzice i sympatycy klubu