Udostępnij:

Herb DG

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Religia
Data rejestracji Wtorek, 10 listopada, 2009
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
NIP 644-29-95-810
Regon 272234655
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby 41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 19
Adres korespondencyjny Biuro KSM: 43-600 Jaworzno, Plac św. Jana 17
WWW www.ksm.sosnowiec.pl
E-mail biuro@ksm.sosnowiec.pl
Władze
 • Asystent diecezjalny - ks. Zenon Ptak
 • Zarząd: Karol Nędza- prezes
 • Martyna Rusek - zastępca prezesa
 • Natalia Goc - sekretarz
 • Paweł Drewniak – zastępca sekretarza
 • Agnieszka Podsiadło – skarbnik
 • Roksana Zembold– członek delegat
 • Michał Czernek - członek
Cele statutowe

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej zostało erygowane dekretem Ks. Bpa Adama Śmigielskiego dnia 1 grudnia 1993 roku. Posiada osobowość prawną kościelną i cywilną nadaną przez Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów dnia 4 marca 1994 roku. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:

 1. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 2. ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;
 3. szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 4. organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 5. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 6. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 7. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
 8. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 9. angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 10. angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,
 11. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 12. wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 13. wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 14. otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
 15. troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.
Przedsięwzięcia

Wieczornice:

 • Zaduszki Dąbrowskie (listopad 2007)
 • Dzień Papieski (2007)
 • Rocznica śmierci Jana Pawła II (kwiecień 2008)
 • Czuwanie Wielkopiątkowe (kwiecień 2008)
 • Koncert Jubileuszowy (maj 2008)
 • Zaduszki Dąbrowskie (listopad 2008)

Udział w liturgii:

 • Zaduszki Dąbrowskie (listopad 2007)
 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (listopad 2007)
 • Msza dla zakochanych w dzień św. Walentego (luty 2008)
 • Diecezjalny Dzień Świętości Życia – transmisja telewizji Trwam i radia Maryja (marzec 2008)
 • Diecezjalny Dzień Młodzieży – Sosnowiec (Niedziela Palmowa 2008)
 • Misje Święte przed 40. rocznicą koronacji (maj 2008)
 • Jubileusz 40. rocznicy łaskami słynącej figury NMP Anielskiej z udziałem Prymasa Polski, Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców (maj 2008)
 • Msza św. Prymicyjna Ks. Piotra Pisarczyka (maj 2008)
 • Odpust Porcjunkuli, Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet (sierpień 2008)
 • Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki – patrona KSM (wrzesień 2008)
 • Diecezjalna Pielgrzymka Członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (wrzesień 2008)
 • Pielgrzymka Nauczycieli i Katechetów (wrzesień 2008)
 • VIII Dzień Papieski '08, Uroczystość 50. rocznicy święceń Kapłańskich metropolity częstochowskiego abp Stanisława Nowaka (październik 2008)
 • Rozpoczęcie peregrynacji relikwii Bł. Karoliny Kózkówny w Diecezji Sosnowieckiej (październik 2008)
 • Pogrzeb Pasterza Diecezji Sosnowieckiej Ks. Bpa Adama Śmigielskiego SDB – Sosnowiec (październik 2008)
 • Zaduszki Dąbrowskie (listopad 2008)

Konkursy:

Organizacja konkursu „Ocal życie bezbronnemu” im. J. Popiełuszki (wrzesień-październik)

Wycieczki:

 • Kraków – „Śladami Świętych” (kwiecień 2008)
 • Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe (październik 2008)
 • Częstochowa – Jasna Góra (październik 2008)

Pielgrzymki:

 • Kraków – „Śladami Świętych” (kwiecień)
 • Zabawa – Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny (wrzesień 2008)
 • Częstochowa - Jasna Góra (październik 2008)

Święto Patronalne:

 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (listopad 2007)
 • Triduum ku czci św. Stanisława Kostki (wrzesień 2008)
 • Msza św. we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny (listopad 2009)

Udział w życiu parafialnym:

 • Kiermasz stroików Bożonarodzeniowych (grudzień 2007)
 • Msza dla zakochanych w dzień św. Walentego (luty 2008)
 • Diecezjalny Dzień Świętości Życia – transmisja telewizji Trwam i radia Maryja (marzec 2008)
 • Kiermasz stroików na stół wielkanocny (kwiecień 2008)
 • Czuwanie wielkopiątkowe (kwiecień 2008)
 • Misje Święte przed 40. rocznicą koronacji (maj 2008)
 • Jubileusz 40. rocznicy łaskami słynącej figury NMP Anielskiej z udziałem Prymasa Polski, Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców (maj 2008)
 • Msza św. Prymicyjna Ks. Piotra Pisarczyka (maj 2008)
 • Odpust Porcjunkuli, Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet (sierpień 2008)
 • Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki – patrona KSM (wrzesień 2008)
 • Diecezjalna Pielgrzymka Członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (wrzesień 2008)
 • Pielgrzymka Nauczycieli i Katechetów (wrzesień 2008)
 • VIII Dzień Papieski '08, Uroczystość 50. rocznicy święceń Kapłańskich metropolity częstochowskiego abp Stanisława Nowaka, III edycja akcji ,,Papieskich Anielskich Serc'' (październik 2008)
 • Tworzenie strony sanktuarium: www.nmpanielska.pl

Spotkania:

 • cotygodniowe
 • okolicznościowe
 • modlitewne
 • formacyjne

Inne:

 • Spotkanie opłatkowe (grudzień 2008)
 • Wybory Zarządu Diecezjalnego (kwiecień 2008)
 • XII spotkanie młodych - Lednica 2008 (czerwiec 2008)
 • Forum Młodych w Sosnowcu (czerwiec 2008)
 • Wyjście do kina (film „Świadectwo”)