Udostępnij:

Herb DG

Kobieta Liderem Świata

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Poniedziałek, 30 czerwca, 2008
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000309234
NIP 6292402339
Regon 240955428
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 506 687 532
WWW www.kobieta-liderem.com.pl
E-mail jadkow1@op.pl
Facebook www.facebook.com/KobietaLideremSwiata
Władze

Prezes - Jadwiga Kowalik

Wiceprezes - Aleksandra Hyla

Wiceprezes - Anna Wolniaczyk

Skarbnik - Aleksandra Lenczowska Loster

Sekretarz - Grażyna Grabicka

Cele statutowe
 1. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 2. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i kobiet;
 3. aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet, zarówno w zakresie lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim oraz europejskim;
 4. integrowanie środowiska kobiet;
 5. wyłanianie i promocja kobiet liderów;
 6. ochrona i promocja zdrowia kobiet;
 7. opieka, doradztwo i pomoc w okresie prokreacyjnym, a w szczególności pomoc psychologiczna rodzinom zagrożonym niepłodnością oraz przeciwdziałanie wczesnemu macierzyństwu;
 8. promowanie dobrych obyczajów i zasad etyki, zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym; pielęgnowanie kultury języka polskiego;
 9. podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz konieczności ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego;
 10. kształtowanie podstaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych;
 11. działalność na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych izolacją społeczną;
 12. działania edukacyjne mające na celu zacieśnienie więzi rodzinnych i rozwiązywanie konfliktów.
Przedsięwzięcia

Pomoc przy organizowaniu Forum stowarzyszeń działających na rzecz aktywizacji kobiet.