Udostępnij:

Herb DG

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej - Kuźniczka Nowa

Forma prawna OSP
Typ działalności Służby publiczne
Data rejestracji Wtorek, 25 września, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000055672
NIP 629-124-07-45
Regon 272555187
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kuźniczka Nowa 48, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 725 71 01
E-mail osp.dgkn@op.pl
Facebook www.facebook.com/ospkuzniczkanowa/\
Władze

Anna Izdebska - Prezes

Jarosław Dzioba - Naczelnik

Przemysław Stańczyk - Wiceprezes

Karol Fornal - Zastępca Naczelnika

Sławomir Wilk - Sekretarz

Zdzisław Gawryś - Skarbnik

Dariusz Woszczek - Gospodarz

Bartosz Szczęsny - Członek

Fryderyk Kula - Członek

Cele statutowe
  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie swojego działania.
Przedsięwzięcia

Od 2005

OSP w Dąbrowie Górniczej - Kuźniczka Nowa realizuje przedsięwzięcie w postaci budowy kompleksu sportowego na terenie Jednostki.

Rezultatem jest powstanie kompleksu sportowego z boiskiem do piłki nożnej (boisko małowymiarowe dla piłkarskich piątek), boisko asfaltowe służące jako kort tenisowy i boisko do koszykówki, boisko do piłki siatkowej i plażowej (boisko o wymiarach do piłki siatkowej ale całkowicie piaskowe).

Część środków pozyskano z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, pozostałe to wkład własny OSP oraz praca członków OSP i zaprzyjaźnionych Zakładów.