Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Wtorek, 12 maja, 1998
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000021827
NIP 629-209-50-21
Regon 273923865
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Poniatowskiego (Targowisko Miejskie), 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 24 40
WWW sktdg.pl
E-mail sktdg@02.pl, sktdg4@gmail.com
Władze

Wacław Majek - Prezes
Waldemar Szostak- Wiceprezes
Barbara Przybyła - Członek Zarządu

Cele statutowe
  1. Reprezentowanie interesów środowiska kupieckiego i współpraca z władzami Przeczpospolitej Polskiej, Miasta i Regionu.
  2. Pomoc charytatywna świadczona na rzecz osób najbardziej potrzebujących oraz placówek pomocy społecznej.
  3. Ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia.
  4. Organizowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania.
  5. Popieranie inicjatyw w zakresie wspierania handlu, usług i drobnej wytwórczości.
  6. Udzielanie pomocy członkom w rozwiazywaniu problemów życiowych, rodzinnych, zawodowych.
  7. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w celu propagowania poprawy i ochrony zdewastowanego środowiska.
  8. Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy gospodarcze, jeżeli to ma służyć rozwojowi stowarzyszenia i wpływać na poprawę warunków pracy jego członków.
  9. Pogłębianie wiedzy członków w zakresie prowadzonej działalności, organizowanie pomocy fachowej tzn. ekonomicznej, prawnej.
Przedsięwzięcia

Działania skupiają się na ochronie miejsc pracy dla kilkuset kupców, wspieraniu ich działań mający na celu ich rozwój. Wspieramy też działalność na rzecz rozwoju kulturalnego miasta, oraz imprezy dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Z uwagi na toczący sie od 15.04.1999r. proces administracyjny o zwrot gruntu na rzecz byłych właścicieli - nie były realizowane żadne przedsięwzięcia.

W przypadku pozytywnego dla Stowarzyszenia orzeczenia NSA, do zrealizowania będzie najważniejsze przedsięwzięcie - modernizacja Targowiska.

Zgodnie z podpisaną 29.10.2002 r. umową, jest to zadanie wspólne gminy Dąbrowa Górnicza i Stowarzyuszenia.

Niezbędne będą wspólne działania : Gminy i Stowarzyszenia, mające na celu pozyskanie środków z funduszy strukturalnych UE.