Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Poniedziałek, 10 grudnia, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja BSO.Z-30/07
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Słowackiego 1/14
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail fdzd@o2.pl
Władze
 • Mateusz Kwinta - Przewodniczący
 • Dawid Bazanek - Wiceprzewodniczący
 • Wojciech Zieliński - Sekretarz
Cele statutowe
 1. Popieranie wszelkich działań mających na celu promocję miasta oraz Zagłębia Dąbrowskiego.
 2. Popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki.
 3. Wspieranie rozwoju infrastruktury.
 4. Rozwój świadomości obywatelskiej.
 5. Kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych miasta oraz Zagłębia Dąbrowskiego.
 6. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących miasta oraz Zagłębia Dąbrowskiego.
 7. Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.
 8. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
 9. Integracja społeczności z poszczególnych regionów Zagłębia Dąbrowskiego.