Udostępnij:

Herb DG

Ochotnicza Straż Pożarna w Okradzionowie

Forma prawna OSP
Typ działalności Służby publiczne
Data rejestracji Piątek, 21 września, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000043676
NIP 629-218-87-39
Regon 272923231
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Białej Przemszy 23, 42-524 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 725-71-06
E-mail ospokradzionow@onet.pl
Facebook www.facebook.com/strazokradzionow/
Władze

Jerzy Łaskawiec - Prezes

Robert Kulej - Wiceprezes

Krzysztof Łaskawiec - Wiceprezes - Naczelnik

Kamil Rycombel - Zastępca Naczelnika

Mateusz Krzystański - Zastępca Naczelnika

Klaudia Krzystańska - Sekretarz

Teresa Urbańczyk - Skarbnik

Zbigniew Tomczyk - Gospodarz

Rafał Nidzgorski - Członek Zarządu

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
 9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Przedsięwzięcia
 1. 2005 r. Wybrukowanie placu za Remizą. Źródło finansowania: Urząd Miasta.
 2. Przygotowanie placu ćwiczeń dla jednostek OSP Dąbrowa Górnicza. Źródło finansowania: OSP Okradzionów.
 3. Zakup sprzętu przeciwpożarowego. Źródło finansowania: Urząd Miasta.
 4. Wybudowanie szamba w 2005 r. Źródło finansowania: Urząd Miasta.
 5. 2006 r. - Prace remontowe przy budynku Remizy. Źródło finansowania: OSP Okradzionów.
 6. 2006 r. - Przygotowanie parkingów pod dożynki. Źródło finansowania: OSP Okradzionów.