Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Wtorek, 14 stycznia, 2003
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Wojska Polskiego 58/41
Adres korespondencyjny 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polskiego 43/12
Telefon +48 505-582-720
Władze
 • Łukasz Kolber - Przedstawiciel,
 • Krzysztof Pawluś -Z-ca Przedstawiciela,
 • Grzegorz Zając - Z-ca Przedstawiciela,
Cele statutowe
 1. Upowszechnianie, wspomaganie działań na rzecz rozwoju kultury, sportu, turystyki, edukacji i ochrony środowiska.
 2. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Reprezentowanie, ochrona interesów obywateli polskich wobec władz urzędów, organów samorządowych, innych organów, podmiotów prywatno i publicznoprawnych.
 4. Popieranie proekologicznych przedsięwzięć oraz podnoszenie ekologicznej świadomości społeczności lokalnej.
 5. Walka z patologią społeczną.
 6. Walka z wszelkimi przejawami korupcji i prywaty.
 7. Ochrona praw i interesów konsumentów.
 8. Propagowanie zdrowego trybu życia.
Przedsięwzięcia

Pomoc mieszkańcom miasta w załatwianiu spraw urzędowych.