Udostępnij:

Herb DG

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Piątek, 11 września, 2009
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000041349
NIP 629-222-48-95
Regon 007023760-01689
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 13/3
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262-59-31; 48 668-116-105
Władze

Henryka Cecha - Prezes

Elżbieta Pietruszka - V-ce Prezes

Helena Bazylak-Sokół - Sekretarz

Monika Myga - Skarbnik

Janina Solecka - Księgowa

Cele statutowe

Celem PKPS jest dobrowolne, bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim, bezradnym.

Celem PKPS jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspierania takich działań.

Przedsięwzięcia
  1. Wieczerza wigilijna dla 250 samotnych ubogich, chorych, niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej - finansowana przez Urząd Miejski i sponsorów.
  2. Wydawanie żywności unijnej w ramach Programu PEAD 2005, 2006 dla 1600 ubogich mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
  3. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 20 uczniów z rodzin patologicznych na osiedlu Mydlice - finansowane przez Urząd Miejski.
  4. Stała opieka i pomoc dla 150 rodzin pozbawionych środków do życia: wydawanie odzieży, przygotowanie paczek świątecznych, wyprawki do szkoły. Finansowanie przez sponsorów i środki uzyskane ze składek i sprzedaży cegiełek.