Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Użytkowników Działek: Radość - Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Poniedziałek, 27 grudnia, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000223361
NIP 629-229-51-16
Regon 240018184
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 40a/11, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 264-36-86
Władze

Ireneusz Marzec - Prezes

Stanisław Staszewski - Vice Prezes

Wacław Świtaka - Vice Prezes

Stanisław Kopacz - Sekretarz

Andrzej Birkowski - Członek

Wojciech Paliwoda - Członek

Józef Mazur - Członek

Cele statutowe
 1. Pomoc użytkownikom działek w prowadzeniu ogrodów działkowych.
 2. Integracja środowiska działkowców.
 3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ekologii i ochrony środowiska.
 4. Wspieranie działalności zmierzającej do upowszechniania kultury i aktywnego wypoczynku, turystyka i sport.
 5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach.
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 7. Wspomaganie działań służących ochronie i promocji zdrowia.
 8. Podejmowanie działalności charytatywnej na rzecz lokalnej społeczności.
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej.
 10. Działania na rzecz niepełnosprawnych emerytów i rencistów.
 11. Patronowanie podejmowanym przez organy administracji samorządowej, grupy społeczne i inne organizacje.
 12. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej poprzez upowszechnianie wiedzy nt. kultury, gospodarki oraz stosunków prawno-ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej, nawiązywanie kontaktów.