Udostępnij:

Herb DG

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzemieszycach

Forma prawna OSP
Typ działalności Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Służby publiczne
Data rejestracji Poniedziałek, 29 maja, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000041364
Regon 271694722
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Strzemieszycka 393a, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 725-71-09
E-mail pajakmaciej@op.pl; ospstrzemieszyce@gmail.com
Facebook www.facebook.com/osp.strzemieszyce/
Władze

Józef Gamrat - Prezes Zarządu

Grzegorz Ceglarek - Wiceprezes

Maciej Pająk - Naczelnik

Mateusz Małecki - Zastępca Naczelnika

Bartosz Morański - Skarbnik

Piotr Gamrat - Sekretarz

Marek Machina - Członek Zarządu

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
 9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Przedsięwzięcia
 1. Termomodernizacja Remizy.
 2. Budowa szamba.
 3. Remont Remizy i przebudowa-centralne ogrzewanie gazowe.

Wszystkie przedsięwzięcia wykonano z funduszy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.