Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Biznes
Data rejestracji Wtorek, 27 stycznia, 1998
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000006678
NIP 6292062180
Regon 27300915600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 795-52-41
Faks 32 795-52-41
E-mail sitphdg@gmail.com
Władze

Bogdan Mikołajczyk - Prezes

Zygmunt Imielski - V-ce Prezes

Joanna Więcek - Wiceprezes

Jarosław Kuna - Wiceprezes

Janusz Kasprowicz - Sekretarz

Andrzej Trzcina - Skarbnik

Włodzimierz Bednarski - Członek Zarządu

Andrzej Wolak - Członek Zarządu

Zbigniew Kalamat- Członek Zarządu

Cele statutowe
 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, dostosowanie kwalifikacji do wymagań rynku pracy, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji.
 2. Współdziałanie z przedsiębiorstwami hutniczymi, ośrodkami technicznymi i naukowymi dla wprowadzania postępowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
 3. Współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie obrony praw zawodowych inżynierów, techników, wynalazców i racjonalizatorów.
 4. Działalność w zakresie pomocy koleżeńskiej.
 5. Rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego kadry inżynieryjno-technicznej.
 6. Ochrona zabytków hutnictwa.
Przedsięwzięcia

1. Konferencja Naukowo Techniczna pt.: Mittal Steel Company - struktura Globalna - doświadczenia, wyzwania, perspektywy.

 • okres: 11-12 kwiecień 2005 r.
 • rezultat: wzajemne poznanie poszczególnych spółek Grupy Mittal, a w szczególności z Europy Środkowej i Wschodniej, ich struktury i programów produkcyjnych przedyskutowanie założeń polityki rozwojowej i społecznej oraz integracja kadry inżynieryjno-technicznej. W trakcie konferencji dokonano również wymiany doświadczeń organizacyjnych i technologiczno-technicznych, i w zakresie ochrony środowiska przy realizacji procesów hutniczych. Konferencja przyczyniła się do ukształtowania dobrego wizerunku Grupy w środowisku naukowo-technicznym i władz regionalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
 • ilość uczestników: 150 osób.
 • źródła finansowania: z wpłat uczestników, ze zleconych reklam firm hutniczych oraz ze środków własnych SITPH.


2. Konferencja Naukowo -Techniczna pt.: Inwestycje w Mittal Steel Poland S.A. stymulatorem konkurencyjności firmy.

 • okres: 08-09.06.2006 r.
 • rezultat: przedstawienie i promocja przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno w linii stali jak i w obszarze gospodarki odpadami, gospodarki energetycznej, ochrony środowiska i organizacji zarządzania w koncernie Mittal Steel Poland S.A. Podsumowanie rozwoju techniczno - technologicznego Dąbrowskiej Huty w okresie trzydziestolecia istnienia i prezentacja materiałów z dwudziestu czterech konferencji naukowo - technicznych poświęconych najważniejszym osiągnięciom kadry inżynieryjno - technicznej.
 • ilość uczestników: 120 osób.
 • źródła finansowania: z wpłat uczestników, ze zleconych reklam firm hutniczych oraz ze środków własnych SITPH.

3. Konkurs na najlepszy artykuł opublikowany w krajowych czasopismach technicznych.

 • okres: edycja obejmowała artykuły opublikowane w latach 2003-2004.
 • rezultat: zgłoszono 18 artykułów; przyznano jedną pierwszą nagrodę, jedną drugą, dwie trzecie i trzy wyróżnienia. Autorom wręczono dyplomy i nagrody pieniężne.
 • Ilość beneficjentów: w sumie nagrodzono 7 zespołów autorskich tj. łącznie 16 osób.
 • źródła finansowania: środki własne SITPH.

Uwaga!

Ogłoszono kolejną edycję konkursu obejmującą artykuły opublikowane w latach 2006 i 2007.

4. Okolicznościowe seminarium i spotkanie koleżeńskie ludzi związanych z hutnictwem utrzymane w konwencji karczmy piwnej z okazji obchodów Dnia Hutnika 2005 i 2006.

 • okres: maj 2005 i 2006 roku
 • rezultat: podnoszenie wiedzy o historii hutnictwa w rejonie Dąbrowy Górniczej oraz o przedsięwzięciach w zakresie ochrony środowiska w związku z akcesją z Unią Europejską. Integracja środowiska hutniczego.
 • ilość beneficjentów : łącznie w imprezach uczestniczyło 530 osób.
 • źródła finansowania: z wpłat uczestników, ze zleconych reklam firm hutniczych oraz ze środków własnych SITPH.