Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Perlas

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Data rejestracji Środa, 20 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000795162
NIP 6292494330
Regon 38389665000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Magazynowa 1; 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Małgorzata Bartczuk Pękala - Prezes Zarządu Fundacji

Cele statutowe

Cele działania Fundacji:

1. Działalność charytatywna

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Organizacja i wspieranie wolontariatu

4. Niesienie pomocy i wspieranie osób dotkniętych chorobami, jak również osób im bliskich oraz opiekunów

5. Działalność na rzecz osób starszych

6. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności w zakresie zdrowego trybu życia

7. Działalność edukacyjna, szkoleniowa i oświatowa

8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tyn wypoczynku dzieci i młodzieży

9. Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka

10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób