Udostępnij:

Herb DG

Fundacja instytut rozwoju ratownictwa wodnego

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Ratownictwo i ochrona ludności
Data rejestracji Czwartek, 14 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000771587
NIP 6292492874
Regon 38258113300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Adam Wąsik - Prezes Zarządu Fundacji

Cezary Księżopolski - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Szymoń Łabiński - Sekretarz Fundacji

Piotr Dzieba - Członek Zarządu Fundacji

Cele statutowe

1. Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych

2. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych

4. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych

5. Ujawnianie zagrożen w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego

7. Zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przydatnych w ratownictwie wodnym