Udostępnij:

Herb DG

Fundacja międzynarodowe centrum medycyny komplementarnej i edukacji

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Czwartek, 14 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000767135
NIP 6292492549
Regon 38235905000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 502 150 590
Władze

Irena Podlasin - Prezes Zarządu Fundacji

Cele statutowe

Celem Fundacji są:

1. Popularyzacja wizji człowieka rozumianej jako holistyczna jedność duszy i ciała

2. Popularyzacja medycyny komplementarnej

3. Promocja profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, w tym zdrowego żywienia

4. Prowadzenie działalności charytatywnej wobec osób potrzebujących

5. Dbanie o wysoką jakość kształcenia i usług w zakresie medycyny komplementarnej

6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku medycyny komplementarnej w opinii publicznej

7. Działania na rzecz regulacji prawnych w zawodach związanych z medycyną komplementarną

8. Prowadzenie/budowa szkół, ośrodków, placówek, szpitali i innych podobnych placówek

9. Działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

10. Promowanie i wspieranie nowych kierunków rozwoju medycyny komplementarnej