Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Explicatio

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność charytatywna
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Czwartek, 14 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000767949
NIP 6292492590
Regon 38240231400000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kopernika 46/42, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Alicja Kulawiak - Prezes Fundacji

Ewa Pich - Zastępca Prezesa

Cele statutowe

1. Działalnie na rzecz osób doznających i stosujących przemoc

2. Edukowania młodzieży na temat postępowania w sytuacjach trudnych, wskazywanie możliwości sposobów rozwiązywania problemów

3. Budowanie świadomości na temat działania prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie naszych praw, wolności i obowiązków

4. Pogłębianie procesów integracyjnych wśród młodzieży Unii Europejskiej

5. Organizowanie wymian młodzieży z Polski do innych krajów Unii Europejskiej

6. Wspomaganie młodzieży w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą

7. Tworzenie możliwości do poznania innych krajów Unii Europejskiej i całego świata

8. Integracja młodzieży z różnych środowisk, różnego pochodzenia, religii i narodów

9. Wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży z Dąbrowy Górniczej i okolic

10. Wspieranie inicjatyw młodzieży oraz wsparcie w ich działaniach

11. Rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży

12. Promocja i wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży

13. Organizacja i wspieranie akcji charytatywnych

14. Organizacja i wspieranie imprez o charakterze kulturalnym

15. Promocja Zagłębia Dąbrowskiego w kraju i za granicą

16. Promocja kultury młodzieży z Zagłębia Dąbrowskiego

17. Propagowanie sportu, aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia

18. Promowanie ekologii i wiedzy na ten temat wśród młodzieży