Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Czwartek, 14 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000675032
NIP 6292479678
Regon 36712082000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Stawowa 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail kontakt.przyjaznyantoniow@gmail.com
Facebook www.facebook.com/kontakt.przyjaznyantoniow/
Władze

Tomasz Balin - Prezes

Marta Bednarczyk - Wiceprezes Zarządu

Monika Karczmarek - Członek Zarządu

Paweł Chobot - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

2. Działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych i regiony

3. Działalność na rzecz osób i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji międzypokoleniowej i społecznej

5. Działalność na rzecz promocji i aktywizacji zawodowej, społecznej, publicznej i gospodarczej

6. Działalność na rzecz równouprawnienia

7. Działalność na rzecz promocji i szerzenia informacji

8. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych

9. Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska

10. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

11. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

12. Działalność na rzecz promocji prawa i świadomości prawnej obywateli

13. Działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

14. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju

15. Działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki

16. Działalność szkoleniowa, edukacyjna i naukowa

17. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

18. Organizowanie i prowadzenie działalności pomocy społecznej