Udostępnij:

Herb DG

My Dąbrowa

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozwój lokalny
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Data rejestracji Czwartek, 7 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000798935
NIP 6292494531
Regon 38410251000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 503 169 055
E-mail mydabrowa@gmail.com
Facebook www.facebook.com/MyDabrowa/
Władze

Zarząd:

Szymon Widera - Prezes Zarządu

Aneta Stęplewska - Wiceprezes Zarządu

Adam Klimczyk - Wiceprezes Zarządu

Klaudia Kocel - Sekretarz

Edyta Tomczewska - Skarbnik

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest w szczególności kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych mieszkańców, sprzyjających szeroko pojętej integracji do podejmowania oraz wspierania działań lokalnych, potrzeb na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miasta poprzez:

1. Promowanie i wspieranie pozytywnych działań wszelkich organów władz miejskich i innych

2. Zwiększanie udziału mieszkańców w procesach podejmowania decyzji dotyczących:

  • celowości wydatkowania środków budżetowych oraz pozyskiwania znaczących funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, dla realizacji zadań rozwojowych miasta
  • dążenia do zabezpieczenia odpowiednich nakładów na opiekę socjalną osób ubogich, chorych i niepełnosprawnych oraz odpowiedniej ich dystrybucji
  • inspirowania działań ułatwiających młodzieży wejście w dorosłe życie
  • rozwoju infrastruktury miasta (dróg, sieci wod-kan, a także innych budowli), w tym szczególnie w obszarze "zielonych" dzielnic Dąbrowy Górniczej
  • zastępowania tradycyjnych źródeł energii, nośnikami energii odnawialnej
  • rozwijania budownictwa komunalnego
  • inspirowania i wspierania działań w zabezpieczeniu środków i modernizację bazy technicznej oświaty - dla wszystkich grup wiekowych
  • inspirowania i wspierania działań na rzecz poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego
  • inspirowania i wspierania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców