Udostępnij:

Herb DG

Wspieramy

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Data rejestracji Czwartek, 7 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000784419
NIP 6292493968
Regon 38351658600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail fundacjawspieramy@onet.pl
Władze

Zarząd:

Elżbieta Gołuszka - Prezes Zarządu

Aneta Kraśniewska - W-ce Prezes Zarządu

Cele statutowe

Cel działania organizacji:

1. Działalność usprawniająca i podwyższająca poziom życia osób niesamodzielnych oraz wsparcie rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi

2. Aktywizacja społeczności lokalnych w celu tworzenia sąsiedzkich form samopomocy

3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z opieką osób niesamodzielnych

4. Edukacja osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

5. Zwiększenie dostępności do informacji

6. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna

7. Działalność charytatywna

8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

9. Opieka i pomoc społeczna dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

10. Promocja i organizacja wolontariatu

11. Likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych lub chorych

12. Aktywizacja osób niesamodzielnych