Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Do!Pamina Lab

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Środa, 11 września, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000773382
NIP 6292493017
Regon 38269328600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Jaworowa 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 504 820 333
WWW www.opa-dabrowa.pl
E-mail dopamina@op.pl
Facebook www.facebook.com/Dopamina-Lab-432853420857478/
Władze

Anna Dęboń - Prezes Stowarzyszenia

Marta Fijałkowska - Wiceprezes

Robert Strzała - Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Ratajczyk Gajda - Członek Zarządu

Elżbieta Nowak - Członek Zarządu

Cele statutowe

Misją stowarzyszenia jest wszechstronna i wielowymiarowa działalność wspierająca społeczności lokalne i grupy społeczne na osi edukacja - kultura - zmiana - rozwój. Głównym celem jest inicjowanie realnych zmian społecznych i kulturowych, działania na rzecz integracji, współpracy oraz upowszechniania nowoczesnych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego dobra wspólnego, w tym w szczególności szeroko pojętej kultury edukacji. Szczegółowe cele stowarzyszenia to:

1. Propagowanie wartościowych praktyk z obszaru edukacji i rozwoju

2. Wskazywanie na potrzebę zmian w obszarze edukacji oraz wyznaczenie ich kierunku w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologi i dziedzin pokrewnych

3. Uświadamianie wagi relacji i jakości komunikacji w procesie kształcenia oraz szacunku do indywidualności ucznia, jako niezbędnych elementów jego rozwoju

4. Wspieranie nauczycieli w obszarze doskonalenia warsztatu pracy oraz radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami w ich codziennej pracy

5. Integrowanie osób zainteresowanych upowszechnianiem nowoczesnych rozwiązań w duchu idei kształcenia dla przyszłości, a także organizowanie sieci współpracy innowatorów edukacji oraz form wymiany myśli i doświadczeń w tym zakresie

6. Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uzupełniających kształcenie prowadzone przez instytucje ustawowo do tego powołane

7. Stwarzanie możliwości odkrywania pasji, rozwijania talentów oraz rozwijania samoświadomości wśród dzieci i młodzieży i dorosłych

8. Propagowanie i organizowanie wymiany osiągnieć pedagogicznych, w szczególności poprzez organizację warsztatów, prelekcji, forum, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów 

9. Prowadzenie działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych nośników informatycznych, w tym internetu

10. Podnoszenie świadomości regionalnej