Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Piątek, 12 grudnia, 1997
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000019184
NIP 629-211-09-38
Regon 273803500
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Strzemieszycka 390, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 264 50 45
WWW www.strzemieszyce.eu
E-mail sps@strzemieszyce.eu
Facebook www.facebook.com/strzemieszyce/
Władze

Maciej Szaniawski - Prezes

Irena Żak-Kluczny - Wiceprezes

Wanda Rachwał - Skarbnik

Ewa Cabała - Sekretarz

Cele statutowe
 1. Poznawanie historii i współczesności Strzemieszyc oraz propagowanie, szerzenie tej wiedzy.
 2. Rozbudzanie wrażliwości mieszkańców Strzemieszyc na historyczny, społeczny, gospodarczy i kulturowy dorobek miejscowości.
 3. Ochrona środowiska, zdrowia i dóbr kultury, dbałości o poprawę ich stanu.
 4. Pobudzanie i popieranie aktywności społecznej mieszkańców.
 5. Troska o wzrost, rozwój i dobre imię Strzemieszyc.
 6. Motywowanie mieszkańców do działań na rzecz Strzemieszyc.
 7. Jednoczenie mieszkańców wokół wspólnych idei.
 8. Troska o zachowanie inspirującego charakteru tradycji lokalnych.
 9. W oparciu o bogate tradycje,odbudowa i rozwój zanikłych na przestrzeni ostatnich lat organizacji, angażujących i skupiających miejscową młodzież (np.organizacji harcerskich).
 10. Formułowanie potrzeb, analizowanie perspektyw i sygnalizowanie zagrożeń dotyczących społecznego życia mieszkańców Strzemieszyc.
 11. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
Przedsięwzięcia

W roku 2006 działalność swoją skupiało na propagowaniu i szerzeniu wiedzy o dzielnicy, organizowaniu życia kulturalnego w formie koncertów muzycznych, akcji charytatywnych, wystaw, prelekcji, wykładów, spotkań z ludźmi nauki i kultury, promowaniu miejscowych talentów, a przede wszystkim na integrowaniu społeczności lokalnej poprzez propagowanie i organizowanie aktywnego uprawiania sportu, wypoczynku i turystyki.

Wiele imprez Stowarzyszenie organizuje cyklicznie. Jedną z nich jest festyn: Pożegnanie Lata w Strzemieszycach, który był organizowany już po raz ósmy. Tradycyjnie odbywa się on w pierwszym tygodniu września i trwa przez trzy dni. Do stałych pozycji programowych festynu należą:

 • koncerty muzyczne dla mieszkańców,
 • przedstawienia teatralne dla dzieci,
 • występy znanych zespołów muzycznych,
 • konkurs: Najpiękniejsza Posesja w Strzemieszycach, którego celem jest podnoszenie estetyki dzielnicy.

Do chwili obecnej w konkursie uczestniczyło 230 właścicieli posesji.

 • zawody sportowe: pływanie w różnych kategoriach, rodzinne turnieje gier i zabaw, rozgrywki w piłkę siatkową i nożną, biegi przełajowe, wielobój siłowy i zabawy sportowe dla dzieci, turniej szachowy,
 • wernisaże i wystawy prac lokalnych artystów,
 • konkursy: wiedzy, muzyczne i wokalne,
 • dyskoteki i zabawy dla dzieci i młodzieży,
 • od 2005 dyktando ortograficzne.

Innymi cyklicznymi imprezami były: Sportowa Majówka Rodzinna, międzyszkolne zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto w 2006 roku Stowarzyszenie zorganizowało:

 • 4 koncerty muzyczne,
 • wystawy malarstwa: Grażyny Kost-Dratwy, Jolanty Jakubik,
 • wykłady i prelekcje: dr Leszka Krawczyka o lasach polskich i łowiectwie,dr hab.Anny Glimos Nadgórskiej dotyczącego szkolnictwa w okresie międzywojennym (z uwzględnieniem Strzemieszyc), dr hab. Alicja Balin o implantach,
 • spotkania mieszkańców z okazji Święta Niepodległości oraz Władzami Miasta,
 • wycieczki dla członków Stowarzyszenia w Góry Świętokrzyskie i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
 • współorganizowało Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 5 oraz rozpoczęcie obchodów 200-lecia placówki.

Stowarzyszenie organizowało dożywianie dzieci podczas roku szkolnego. Wydało dwa numery gazety: Strzemieszyce i Ja. Aktywnie współpracowało z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 5, dąbrowskimi zakładami pracy, instytucjami, szkołami i placówkami kulturalno-oświatowymi oraz Towarzystwem Przyjaciół Będzina i Stowarzyszeniem Chór Mieszany: Słowiczek z Rudy Śląskiej. Imprezy były organizowane ze środków własnych, pozyskanych odsponsorów oraz z dotacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkie działania członkowie Stowarzyszenia wykonywali bezpłatnie.