Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Geodetów Zagłębia Dąbrowskiego - w likwidacji

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Hobby
Data rejestracji Poniedziałek, 12 marca, 2018
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja Numer ewidencji 009 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie G
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Mickiewicza 10/8, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Prezes - Aleksandra Boroń
V-ce Prezes - Agnieszka Puchalska
Skarbnik - Joanna Bentkowska

Cele statutowe

- Reprezentacja i ochrona interesów jego członków.
- Działanie na rzecz środowiska geodetów.
- Promocja i popieranie członków stowarzyszenia.
- Popularyzowanie wiedzy z dziedziny geodezji wśród społeczeństwa.
- Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami.
- Krzewienie tradycji.
- Przyczynianie się do wszechstronne go rozwoju.
- Kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności.
- Bieżące monitorowanie zmian w przepisach i ustawodawstwie.
- Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami geodetów.