Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Artyści Uśmiechu

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Środa, 13 września, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000688753
NIP 6292482479
Regon 36813033500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 513823993
WWW www.stowarzyszenieartysciusmiechu.pl
Facebook www.facebook.com/Stowarzyszenie-Arty%C5%9Bci-U%C5%9Bmiechu-1742882172706721/
Władze

Prezes - Mateusz Wróbel

Wiceprezes i Sekretarz- Anna Chowaniec

Wiceprezes i Skarbnik - Arkadiusz Zgoda

Cele statutowe

1. Działalność artystyczna i kulturalna;
2. Ochrona i promocja zdrowia;
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4. Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
5. Promocja i organizacja wolontariatu;
6. Wspieranie i upowszechnainie kultury fizycznej i sportu;
7. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
8. Ratownictwo medyczne, pomoc przedmedyczna i ochrona ludności;
9. Porządek i bezpieczeństwo publiczne