Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Zwykłe ZEFIR

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 13 września, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja Numer ewidencji Urzędu Miejskiego 008
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Legionów Polskich 129, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Zarząd Stowarzyszenia:

Komandor - Krosta Jerzy,

Członkowie Zarządu - Juszczyk Lechosław, Korfel Marek, Żurawski Arkadiusz.

 

Cele statutowe

1. Wspieranie rozwoju żeglarstwa na terenie miasta Dąbrowa Górnicza i jej okolic.
2. Organizowanie imprez żeglarskich i rekreacyjnych dla członków Stowarzyszenia i mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
3. Propagowanie walorów żeglarstwa w lokalnej społeczności.
4. Kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, sumienności i solidarności.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, krajoznawstwa i ekologii.
6. Pielęgnowanie i propagowanie etyki i tradycji żeglarskich.
7. Prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
8. Promocja kultury regionu i kultury polskiej.
9. Kształtowanie i upowszechnianie zasad nowoczesnych standardów europejskich w zakresie działalności społecznogospodarczej.
10. Współpraca z organami administracji publicznej na rzecz ochrony środowiska, wdrażania standardów i korzystania z dotacji europejskich.
11 Współpraca z instytucjami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i szkolnowychowawczymi, stowarzyszeniami, klubami i fundacjami promując aktywny wypoczynek, naukę poprzez zabawę, integrację poprzez wspólne działania.
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i dorosłych, a w szczególności poprzez popularyzowanie i propagowanie uprawiania sportów wodnych.
13. Promowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez zachęcanie i propagowanie uczestnictwa w amatorskich imprezach sportowych.