Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportowy Olimpus

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Czwartek, 7 września, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 007 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 44 a, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 793 136 600
WWW www.olimpusfitness.pl/
E-mail olimpus@olimpusfitness.pl
Facebook www.facebook.com/olimpuscentrummodelowaniasylwetki/
Władze

Prezes - Dariusz Kazmierczak,
Członek - Mariusz Nowak,
Członek - Mirosława Przywara

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w różnych środowiskach głównie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych upowszechniając uniwersalne ogólnoludzkie wartości.
2. Realizowanie zadań publicznych w zakresie -
a) upowszechnianie i promocja kultury fizycznej i sportu,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
d) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
e) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
3. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich członków oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.
4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturowym i sportowym.
5. Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w zawodach sportowych oraz w imprezach sportowych.
6. Zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących właściwą formę wypoczynku.