Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Grupa Plastyczna "DĄBROWA"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Poniedziałek, 27 lutego, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000665367
NIP 6292478822
Regon 36664771000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 575 444 037
E-mail grupaplastycznadabrowa@onet.pl
Facebook www.facebook.com/grupaplastycznadabrowa/
Władze

Henryka Janina Orzeł – Prezes Zarządu
Mirosława Leonhard – Wiceprezes Zarządu
Natalia Wasiak – Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:

1.Stworzenie warunków do rozwoju jego twórców

2.Rozpowszechnianie i promocja kultury jako istotnego nurtu w działalności człowieka,

3.Podejmowanie działań z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.