Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Wspierania Talentów

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Czwartek, 13 października, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000641125
NIP 6292476639
Regon 36565069500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 36/99, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail swt@poczta.onet.pl
Facebook www.facebook.com/pages/category/Community/Stowarzyszenie-Wspierania-Talent%C3%B3w-320055845096823/
Władze

Zarząd:

Jolanta Miziewicz Duśko - Prezes

Grażyna Kralkowska Kaczmarek - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wzbogacenie możliwości edukacyjnych i poszerzenie istniejących form kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności poprzez utworzenie, wspieranie i prowadzenie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Akademii Talentu w Dąbrowie Górniczej

Przedsięwzięcia

Rozpoczęcie procedury tworzenia placówek oświatowych i kulturalnych