Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Taneczne "Express Yourself"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 6 kwietnia, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000611162
NIP 6292474439
Regon 36414393800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 19/6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail biuro.expressyourself@gmail.com
Facebook www.facebook.com/ExpressYourselfHipHop/
Władze

Beniamin Chobot - Prezes
Adam Chytry - Wiceprezes
Bartłomiej Chobot - Skarbnik

Cele statutowe

Cel działania organizacji:

1. Ochrona i promocja zdrowia
2. Prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku
3. Stwarzanie właściwych warunków do uprawniania tańca - break dance oraz specjalistycznych warsztatów rozwijających kulturę hip hop
4. Propagowanie rozwoju tańca - break dance i innych dziedzin sportu
5. Promocja kultury hip-hop
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
7. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
9. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
10. Działalność charytatywna
11. Ochrona i promocja zdrowia
12. Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego