Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportowy Capoeira

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Piątek, 29 lipca, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
NIP 6292467652
Regon 243362798
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Ks. Augustynika 17 lok. 20, 41-300 D.G
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 794 102 538
WWW www.capoeiradabrowa.wordpress.com
E-mail kscapoeira.dabrowa@gmail.com
Cele statutowe

- propagowanie i rozwój kultury fizycznej, sportu amatorskiego, wyczynowego i rekreacji ruchowej oraz angażowanie jak najliczniejszej grupy osób do różnorodnych form aktywności;

- propagowanie, promocja i rozwój tańca sportowego Capoeira;

- propagowanie i promocja na terenie Polski historii i kultury Capoeira, z uwzględnieniem folkloru brazylijskiego, poprzez naukę jeżyka, śpiewu, tańca oraz naukę gry na regionalnych instrumentach muzycznych;

- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Dąbrowy Górniczej oraz miast ościennych;

- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i upośledzonej umysłowo w porozumieniu ze spejcalistycznymi ośrodkami opieki nad osobami niepełnosprawnymi (różna forma niepełnosprawności);

- zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków (np. narkotyków);

- popieranie różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw - dosotowanych do wieku, stopnia sprawności i zaiteresowań sportowych;

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości sprzętowe i obiekty będące w posiadaniu Klubu i podnajemców obiektów, z których korzysta Klub w celu realizacji swoich działań statutowych na bazie pomocy orgaizacyjnej i materialnej rodziców, opiekunów i sympatyków Klubu;

- organizowanie działalności spotrowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowiści poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;

- organizacja imprez sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez organizacje o zbliżonym profilu działania.