Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Ochrony Zdrowia

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Czwartek, 4 sierpnia, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000053491
NIP 6291088651
Regon 271241200
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. J. Piłsudskiego 92 , 41-308 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon (32) 7769943
WWW www.foz-dg.com.pl
E-mail sekretariat@fundacja-dabrowa.pl
Facebook www.facebook.com/AMP.fundacja.dabrowa
Władze

Prezes Zarządu - Katarzyna Karcz Mączka
Członek Zarządu - Stanisław Ból
Członek Zarządu - Maja Kamińska

Cele statutowe

Celem fundacji jest:

1. Ochrona zdrowia: pracowników Huty Katowice spółka akcyjna, pracowników zatrudnionych w zakładach działalności gospodarczej przy związkach zawodowych działających w Hucie Katowice SA, pracowników zatrudnionych w firmach powiązanych z Hutą Katowice SA, finansujących działalność fundacji

2. Koordynacja działań profilaktycznych i pomocy w udzielaniu specjalistycznych świadczeń konsultacyjnych i leczniczych ze strony klinik i innych placówek służby zdrowia 

3. Zakup leków    

4. Sprawowanie opieki nad pracownikami przebywającymi na leczeniu szpitalnym

5. Udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej pracownikom, którzy w wyniku wypadku przy pracy stracili zdrowie lub też zostali zaliczeni do grupy osób niepełnosprawnych

6. Udzielanie pomocy finansowej na leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych pracowników oraz świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej dla przemysłowego zespołu opieki zdrowotnej przy Hucie Katowice oraz klinik, szpitali i innych specjalistycznych placówek służby zdrowia świadczących usługi dla pracowników i członków ich rodzin