Udostępnij:

Herb DG

ZS "Strzelec" O.S.W. Jednostka Strzelecka 2060 Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Czwartek, 31 sierpnia, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000356903
NIP 6443458422
Regon 241607592
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW WWW.JS2060.MIL.PL
E-mail INFO@JS2060.MIL.PL
Facebook www.facebook.com/JS2060
Władze

Zarząd:
Prezes  - Piotr Golimowski
Skarbnik - Krzysztof Kaniowski
Sekretarz - Wojciech Garleja

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:


1. Działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

2. Pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych członków stowarzyszenia     

3. Organizowanie imprez i spotkań dla młodzieży zapoznających ich ze specyfiką służb mundurowych

4. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

5. Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole

6. Organizowanie imprez, spotkań i wyjazdów zachęcających do dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

7. Działalność oświatowa, kulturalna oraz dobroczynna

8. Popularyzowanie wiedzy oraz podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska