Udostępnij:

Herb DG

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza Ujejsce

Forma prawna OSP
Typ działalności Służby publiczne
Data rejestracji Piątek, 9 listopada, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000059175
NIP 629-218-61-08
Regon 273813208
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Ujejska 87a, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Ujejska 58
WWW www.straz.ujejsce.com
E-mail straz@ujejsce.com
Facebook www.facebook.com/Osp-Ujejsce-882323585162780/
Władze

Ryszard Hyla - Prezes Zarządu OSP

Krystian Bałdys - Naczelnik

Renata Solipiwko - Skarbnik

Jolanta Kubańska - Sekretarz

Dariusz Kleszcz - Członek Zarządu

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.