Udostępnij:

Herb DG

Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Czwartek, 5 marca, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000546291
NIP 6292471257
Regon 36095303700000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 502 150 590
E-mail medycynakom@wp.pl
Władze

Prezes Zarządu - Andrzej Podlasin
Sekretarz - Irena Podlasin
Członek Zarządu - Daniel Wołkiewicz

Cele statutowe

1. Profilaktyka i promocja zdrowia w tym ochrona i wspieranie metod medycyny komplementarnej (Rozdział I §7) rozumianego także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym: terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia
2. Kształtowanie profesjonalnego wizerunku stowarzyszenia
3. Poprawa sposobu i stanu żywienia ludności, aktywności fizycznej, lepszego zrozumienia zasad działania medycyny komplementarnej i jej terapii poprzez nauczanie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w poszukiwaniu środowiska naturalnego, racjonalnego sposobu odżywiania się i uprawiania sportów
4. Niesienie pomocy ludziom zmagającym się z problemami zdrowotnymi wynikającymi z różnorodnych uzależnień, w tym nikotynowych i alkoholowych. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i powszechna edukacja społeczeństwa w zakresie medycyny komplementarnej (Rozdział I §7) i profilaktyki zdrowia poprzez kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków
6. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych zaangażowanych w działalność stowarzyszenia
7. Prowadzenie własnych szkół, ośrodków leczniczno-terapeutycznych, w tym sanatoriów i klinik
8. Propagowanie i upowszechnianie medycyny komplementarnej oraz innych metod naturalnych mających na celu utrzymanie holistycznego poziomu zdrowia człowieka