Udostępnij:

Herb DG

STOWARZYSZENIE DĄB - GRUPA PRZYRODNICZA

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Poniedziałek, 7 września, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000573840
NIP 6292472759
Regon 362426253
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Transportowa 31, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Członek - Góral Katarzyna Maria
Prezes - Góral Michał Sebastian
Sekretarz - Woźniak Małgorzata
Wicepezes - Nicia Paweł Czesław

Cele statutowe

1. Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej

2. Ochrona środowiska

3. Ochrona krajobrazu

4. Edukacja ekologiczna

5. Poprawa jakości życia mieszkańców

6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

7. Zachowanie tradycyjnych form użytkowania terenów rolniczych

8. Zachowanie tradycyjnej hodowli zwierząt

9. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w zakresie turystyki, rekreacji i rolnictwa

10. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

11. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego