Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Islamskiej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Data rejestracji Wtorek, 28 czerwca, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
Regon 364880648
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Prezes: Andrzej Rychlicki
Członek Zarządu: Grzegorz Sobaś

Cele statutowe

- działalność na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego
- sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów pomiędzy środowiskami obywateli polskich z obywatelami krajów islamskich
- promowanie kultury islamskiej
- tworzenie pozytywnego wizerunku kontaktów islamsko-polskich
- tworzenie informacji o kulturze i geografii krajów islamskich
- organizowanie konferencji, spotkań i seminariów z udziałem przedstawicieli środowisk politycznych, gospodarczych i kulturalnych
- współpraca z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, gospodarczymi z państw islamskich
- promocja Polski w krajach islamskich
- prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej