Udostępnij:

Herb DG

Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Data rejestracji Poniedziałek, 13 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000108577
NIP 6171974025
Regon 00702639102526
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Al. Karola Adamieckiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Cele statutowe

Celem związku jest:
1. Obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, oprotezowania i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych
2. Reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych i innych oraz wobec zagranicy
3. Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie ojczyzny
4. Działanie w celu zapewnienia członkom związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji
5. Usprawnienie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji osób o których mowa w pkt. 1
6. Organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanym inwalidom wojennym i wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej
7. Współpraca z organami władzy i administracji rządowej, samorządowej i właściwymi instytucjami w zakresie lecznictwa, oprotezowania, rehabilitacji, sprzętu otropedycznego oraz lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku
8. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycje wspólnej walki, oraz wzajemna życzliwość członków
9. Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach
10. Kontynuowanie szczytnych tradycji oraz utrwalanie historii związku i pamięci o jego działaczach