Udostępnij:

Herb DG

Uczniowski Klub Sportowy Przemsza

Forma prawna Uczniowski Klub Sportowy
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 11 czerwca, 2003
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja U - 16; UM Dąbrowa Górnicza
NIP 629-225-29-40
Regon 278071705
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Górna 1
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 260-79-92; +48 888-204-979
Władze
 • Adam Klimczyk - Prezes
 • Krzysztof Krawczyk - V-ce Prezes
 • Krystian Dukat - V-ce Prezes
 • Dariusz Bigaj - Skarbnik
 • Zbigniew Monica - Sekretarz
 • Zbigniew Tomczyk - Członek
 • Zbigniew Gabryś - Członek
 • Włodzimierz Januszek - Członek
 • Adrian Fujarski - Członek
 • Mariusz Staroń - Członek
Cele statutowe
 1. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów i nie tylko, w oparciu o możliwości sprzętowe klubu i szkoły.
 2. Angażowanie młodzieży i uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 5. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 7. Organizowanie zajęć sportowych dla całej społeczności lokalnej.
Przedsięwzięcia

2005 rok.

 1. Drużyna seniorów zgłoszona do rozgrywek Kl.B w piłce nożnej PZPN.
 2. Organizacja dwóch turniejów tenisa stołowego ( luty - listopad ).
 3. Organizacja konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej; udział wzięły 4 szkoły podstawowe (kwiecień).
 4. Organizacja dwóch festynów: Powitanie Lata - czerwiec, Pożegnanie Lata - wrzesień.
 5. Organizacja trzech turniejów piłki nożnej ( lipiec - sierpień ).

2006 rok.

 1. Drużyna zgłoszona do rozgrywek Kl.B w piłce nożnej PZPN.
 2. Festyny, turnieje, konkursy, tak jak w roku 2005.
 3. We wrześniu współorganizacja miejskich dożynek.

Drużyna, turnieje, festyny, konkursy - finansowane są z dotacji Urzędu Miasta, sponsorów i składek członkowskich.