Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Wspierania Samorządności Mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Piątek, 22 lipca, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000237923
NIP 6292319615
Regon 240213804
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Majakowskiego 16/3, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Przewodniczący Zarządu - Ryszard Boksa
Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Henryk Maciej Wojnicki
Sekretarz Zarządu - Janusz Tutak
Skarbnik Zarządu - Tadeusz Krawczak

Cele statutowe

Wspieranie inicjatyw mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie:
-Ekologii
-Poprawy estetyki miasta
-Poprawianie bezpieczeństwa mieszkańców
-Wspieranie walki z bezrobociem