Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie ZDĘBIALI

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Środa, 25 stycznia, 2012
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000409018
NIP 6292464292
Regon 242862346
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 16/14, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 500-649-477
Władze

Prezes Zarządu - Marcin Ryk
Wiceprezes Zarządu - Tobiasz Nykamowicz
Sekretarz - Rafał Nocuń
Skarbnik - Jakub Wiśniowski

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
a) nauki;
b) oświaty;
c) kultury;
d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
e) ochrony środowiska;
f) wspierania inicjatyw społecznych;
g) dobroczynności;
h) ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
i) poszerzania świadomości obywatelskiej społeczeństwa;
j) nauczania zasad pierwszej pomocy;
k) kreowania pozytywnego, nowoczesnego, przyjaznego wizerunku miasta Dąbrowy Górniczej;
l) propagowania zdrowego stylu życia;
m) aktywizacji zawodowej w społeczeństwie.