Udostępnij:

Herb DG

Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,,CZATURANGA''

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Czwartek, 6 października, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000242488
Regon 24025124200000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 36/266, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Prezes - Bogdan Morkisz
Wiceprezes - Katarzyna Zagner
Skarbnik - Beata Pyka

Cele statutowe

1. Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport,
2. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowania grą w szachy, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży
3. Zapobieganie patologii i przestępczości wśród dzieci i młodzieży
4. Objęcie swoją działalnością jak najszerszego kręgu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                               5. Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom stowarzyszenia, zwłaszcza członkom będącym osobami niepełnosprawnymi
6. Integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem sprawnym