Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-ce

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Data rejestracji Wtorek, 5 czerwca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000007676
Regon 27262974400000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kościuszki 3/24, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 59 27
Faks 32 262 59 27
Władze

Prezes Zarządu - Barbara Baran
Skarbnik - Janina Dziekan
Zastępca Prezesa - Mirosława Laber Buksza

Cele statutowe

Integracja społeczna, kulturalna środowiska kobiecego w szczególności:


1. Ochrona praw i godności członków stowarzyszenia, ale i kobiet niezrzeszonych w stowarzyszeniu

2. Podejmowanie działań interwencyjnych w obronie interesów członków

3. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych i rodzinnych

4. Inicjowanie własnych form lub włączanie się do już funkcjonalnych form działania społecznego mającego na celu walkę z narastającymi problemami patologii społecznych

5. Podnoszenie świadomości zdrowotnej kobiet i ich rodzin

6. Podejmowanie inicjatyw, które miałyby na celu przyczynienie się do rozwiązania problemów wynikających z bezrobocia panującego w środowisku kobiecym