Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Jest Ok!

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Poniedziałek, 25 lipca, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000598099
NIP 6292473842
Regon 36356213600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Majakowskiego 33/38, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 791-383-344
WWW www.jestok.eu
E-mail biuro.fundacja@jestok.eu
Facebook www.facebook.com/fundacja.JEST.OK/
Władze

Prezes - Robert Stanisław Klimann

Cele statutowe

Celami fundacji są:
1. Ochrona i promocja zdrowia
2. Ochrona środowiska
3. Udzielanie pomocy placówkom działającym w myśl statutu fundacji
4. Prowadzenie i zakładanie placówek działających w myśl statutu fundacji
5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zachowań proekologicznych i promocji zdrowia oraz obniżania kosztów i ochrony środowiska
6. Integracja społeczności lokalnej w zakresie statutu fundacji
7. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych
8. Promowanie integracji społeczeństwa lokalnego w aspekcie spraw związanych z zachowaniami proekologicznymi i promocja zdrowia oraz obniżeniem kosztów i ochrony środowiska
9. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji
10. Edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu