Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuOchotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Śródmieście

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Ratownictwo i ochrona ludności
Data rejestracji Wtorek, 22 sierpnia, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000551497
NIP 629-24-71-599
Regon 361240960
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Mickiewicza 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 795-999-558
WWW www.grm-ospdg.pl
E-mail ratownictwomedyczne@grm-ospdg.pl
Władze

Michał Symonides – Prezes

Tomasz Jastrzębski - Viceprezes/Naczelnik
Przemysław Piotr Strąk – Skarbnik

Adrianna Ciszek – Gospodarz

Aleksandra Sobczyk - Sekretarz

Cele statutowe

Specjalistyczna jednostka ochrony przeciwpożarowej zajmującą się szeroko pojętym ratownictwem. Członkowie są strażakami, posiadającymi wykształcenie medyczne, realizującymi usługi z zakresu ratownictwa medycznego na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego i Policji. Działalność gospodarcza przeznaczona jest dla społeczeństwa, które może wykorzystywać nasze zespoły medyczne do realizacji usług transportu medycznego czy zabezpieczeń medycznych imprez.

Misją jest: „Profesjonalizm – naszą najlepszą reklamą”.

Jedyna jednostka na terenie województwa śląskiego. Posiada kilka ambulansów ratunkowych w pełni wyposażonych w sprzęt ratownictwa medycznego a także quada ratowniczego z przyczepą do transportu poszkodowanych z trudno dostępnych terenów.

Przedsięwzięcia

Transport medyczny i sanitarny chorych i niepełnosprawnych.
Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zabezpieczenia medyczne imprez.