Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Budostal-4 Generalny Wykonawca Dąbrowa Górnicza"

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data rejestracji Wtorek, 12 lipca, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
NIP 6292465127
Regon 242996578
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 99, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 735 974 639
WWW www.budostal-4-gw.pl/
E-mail dg@budostal-4-gw.pl
Władze

Zarząd:

Wojciech Zarębski - Prezes

Henryk Kozera - V-ce Prezes

Grażyna Wiejacha-Łątka - Skarbnik i Sekretarz

Piotr Garus - Członek Zarządu ds.historycznych
 

Cele statutowe

1. Odtworzenie historii  i osiągnięć PBP "Budostal-4", Generalnego Wykonawcy Budowy Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej oraz realizowanych przez niego wielu ważnych w Polsce i Regionie zakładów, obiektów, robót i prac.

2. Przypomnienie składów osobowych dla umocnienia pozytywnego wizerunku kierownictw wszystkich jednostek organizacyjnych PBP"Budostal -4" w okresie istnienia przedsiębiorstwa.

3. Udokumentowa nie wizualne obiektów i robót budowlanomontażowych, produkcji pomocniczej i usług realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne PBP "Budostal4" w kraju wraz z przypisaniem do nich konkretnych osób na szczeblach kierowniczych i w miarę możliwości zespołów wykonawczych.

4. Kompletowanie opracowań organizacyjnych, wynalazczych i technologicznych z okresu istnienia PBP"Budostal4", łącznie z konkursami racjonalizatorskimi.

5. Gromadzenie działań byłych pracowników w ramach stowarzyszeń inżynieryjnotechnicznych, ekonomicznych i innych, wraz z pozostałą dokumentacją, legitymacjami, oznaczeniami, dyplomami itp.

6. Współpraca z Muzeum Miejskim "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej w zakresie sprawowania opieki nad Izbą Pamięci PBP"Budostal4", stosownie do zapisów protokołu przekazania przyjęcia historycznego sztandaru w dniu 23 kwietnia 2012 r.

7. Przygotowywanie obchodów w ważne rocznice wydarzeń w historii istnienia PBP"Budostal4".

8. Nawiązanie współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz zapoznanie ich z wkładem byłej załogi PBP"Budostal4" w rozwój poszczególnych miast i gmin nie miejskich Województwa Śląskiego.

9. Rozbudowa i utrwalanie więzi środowiska budowlanego poprzez tradycyjne spotkania w Dniu Budowlanych, w ostatni weekend września każdego roku.

10. Udział w ważnych wydarzeniach rocznicowych miasta Dąbrowa Górnicza i obecnego oddziału Arcelor Mittal Poland w tym mieście (dawnego Kombinatu "Huta Katowice").

11. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz Stowarzyszeniami inż.technicznymi i ekonomicznymi oraz lokalnymi i okręgowymi mediami dla zwiększenia zasięgu oddziaływania informacji o działaniach Stowarzyszenia .

12. Podejmowanie starań o godne upamiętnienie najbardziej zasłużonych śp. pracowników PBP"Budostal4" tak w mieście siedzibie Generalnego Wykonawcy jak i na obszarze dawnego Kombinatu Huta Katowice.